Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacji
Nie możesz w tej chwili złożyć zamówieniaSkontaktuj się z nami o dalszą pomoc
Spinner

Dear customers, we currently do not offer the document download service in your region.

For further support, please contact our Russian team at:

 • email: webshop.ru@knorr-bremse.com

 • phone: +7 918 777 19 84

Biblioteka dokumentów

Resetuj
Znalezione elementy: 1
Widok 30 lub 90 pozycji
Znalezione elementy: 1
  Y296246
  Program szkoleń PL
  Ogólne
  Różne dokumenty sprzedażowe.
  Język Polski
  Rewizji : 006
  Publicatiedatum :   22.06.2023
  Y296246
  Program szkoleń PL
  [Ogólne]
  Różne dokumenty sprzedażowe.
  Język Polski
  Rewizji : 006
  Publicatiedatum :   22.06.2023

OCHRONA PRYWATNOŚCI
KNORR-BREMSE CVS - PORTAL KLIENTA

Do ochrony Państwa danych przywiązujemy bardzo dużą wagę. Dane te przetwarzamy zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych.
W tym miejscu opisujemy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników Portalu klienta Knorr-Bremse CVS. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie dostępne są tutaj: informacja o ochronie prywatności na stronie internetowej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest

Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH
Moosacher Str. 80
80809 Munich
Telefon: +49 89 3547-0
Email: info@knorr-bremse.com

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:

Corporate Data Protection Officer
Moosacher Str. 80
80809 Munich
Email: dataprotectionofficer@knorr-bremse.com

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy w celu umożliwienia korzystania z naszego Sklepu internetowego na potrzeby zakupu i zamawiania towaru w imieniu Państwa firmy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy zgodnie z Art. (1)b RODO (jeżeli zawarliśmy umowę sprzedaży bezpośrednio z Państwem jako naszym klientem) lub uzasadniony interes w postaci wykonania umowy z Państwa firmą (naszym klientem) zgodnie z Art. 6(1)f RODO.

Państwa dane pozyskujemy albo bezpośrednio od Państwa podczas rejestracji w Sklepie internetowym, albo za pośrednictwem osoby upoważnionej przez naszego klienta do zarządzania kontem Państwa firmy w naszym Sklepie internetowym (Administrator klienta).

Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

Przy prowadzeniu Portalu klienta CVS korzystamy z pomocy usługodawców, którzy przetwarzają Państwa dane wyłącznie w celu realizacji świadczonych przez siebie usług. Jeżeli usługodawcy ci mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych poprzez zawarcie z nimi Standardowych klauzul umownych (ich kopia dostępna jest na żądanie).

Państwa dane możemy także przekazywać stronom trzecim (np. firmom transportowym lub logistycznym), o ile jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Państwa firmą.

Usuwanie danych

Państwa dane przechowujemy po to, aby umożliwić Państwu korzystanie z naszego Sklepu internetowego. Dane te zostaną usunięte na wniosek Państwa administratora klienta lub w razie wygaśnięcia umowy zawartej z Państwa firmą.

Państwa administrator klienta może w dowolnym momencie wystąpić o usunięcie Państwa konta. Jeżeli obowiązujące przepisy (np. podatkowe) obligują nas do zachowania Państwa danych przez określony czasy, dane te zostaną usunięte po upływie czasu wskazanego w tychże przepisach.

Pliki Cookies

Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Pliki cookies usprawniają działanie naszego Sklepu internetowego. Nie wykorzystujemy ich do przechowywania żadnych danych osobowych. Są to pliki dotyczące poszczególnych sesji i są one usuwane po zakończeniu wizyty na naszej stronie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prośby o usunięcie konta utworzonego w naszym Sklepie internetowym bądź o zmianę Państwa danych należy kierować do Administratora klienta.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do Państwa danych osobowych;
 • poprawy danych niepoprawnych lub niekompletnych;
 • usunięcia Państwa danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawo do otrzymania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do ich przekazania innemu administratorowi;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie przed jej wycofaniem.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, to mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim wypadku nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności. Przysługuje nam prawo kontynuacji przetwarzania danych w celu dochodzenia, realizacji i ochrony naszych roszczeń.

Wszelkie pytania dotyczące przedstawionych tu informacji lub chęć skorzystania z praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą, prosimy kierować na adresprivacy@knorr-bremse.com.

Wszelkie Państwa prośby traktujemy z pełną powagą i robimy wszystko, aby odpowiadać na Państwa potrzeby. Tym niemniej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść skargę do właściwego urzędu. W Bawarii jest nim Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach.

Wyłaczenie gwarancyjne

Informacje zawarte w dokumentach, które znajdują się na stronie internetowej przeznaczone są wyłącznie do użytkowania przez wykwalifikowane osoby i nie powinny być udostępniane osobom trzecim.

Wszystkie zalecenia dotyczące produktów , napraw i eksploatacji odnoszą się do wyrobów Knorr-Bremse i nie mają zastosowania do produktów innych producentów.

Zawarte informacje nie opisują wszystkich możliwych zastosowań i nie ponosi się żadnej odpowiedzialność za ich wykorzystanie. Za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji nie ponosi się żadnej odpowiedzialności. Informacje nie określają ani nie gwarantują opisanych właściwości produktów lub systemów.

Nie ponosi się żadnej odpowiedzialności z powodu przekazywanych informacji, ich wykorzystania, udzielonych zaleceń i rad . Odpowiedzialność za szkody i straty jest generalnie wykluczona, o ile nie wystąpiło z naszej strony umyślna i duża niedbałość lub jest to wbrew obowiązującym przepisom prawa.

Spory prawne, które mógłyby powstać w wyniku stosowania tych informacji podlegają niemieckiemu prawu materialnemu.

Uwaga: O ile zostały przeprowadzone prace naprawcze w pojeździe na podstawie zawartych informacji stacja serwisowa ma obowiązek bardzo dokładnego sprawdzenia stanu pojazdu i jego funkcjonowania zanim ponownie zostanie dopuszczony do ruchu. Knorr-Bremse nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikajace z tego, że testy sprawdzające i kontrola nie zostały przeprowadzone.

Zastrzeżenia odpowiedzialności disclaimer są tłumaczeniem z języka niemieckiego na język polski. Dla wszystkich celów prawnych wersja niemiecka jest obowiązująca.

Znalezione elementy: 1
Widok 30 lub 90 pozycji