Gå till innehåll Gå till navigationsmeny
Tyvärr går det inte att lägga en order för tillfället. Vänligen försök igen senareKontakta oss För mera hjälp
Spinner

INFORMATION KRING PERSONLIG
INTEGRITET I KNORR-BREMSE CVS KUNDPORTAL

Skyddandet av din personliga data är viktigt för oss. Därför hanterar Knorr-Bremse all personlig data i överensstämmelse med EU General Data Protection Regulation (GDPR) och andra applicerbara lagar gällande dataskydd och datasäkerhet.
Denna infarmation visar i detalj hur vi hanterar din personliga datanär du använder Knorr-Bremse CVS kundportal som representant för en av våra kunder. För detaljerad information kring hur vi hanterar din personliga data då du besöker vår hemsida, hänvisar vi till personlig integritet hemsida.

Dataansvarig

Ansvarig enligt dataskyddslagen är

Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH
Moosacher Str. 80
80809 Munich
Phone: +49 89 3547-0
Email: info@knorr-bremse.com

Kontaktuppgifter dataskyddsansvarig person:

Corporate Data Protection Officer
Moosacher Str. 80
80809 Munich
Email: dataprotectionofficer@knorr-bremse.com

Avsikter med, och laglig grund för, hanterande av personlig data

Vi samlar in och hanterar din personliga data för att ge dig möjlighet att beställa varor i vår webshop för det företag du representerar.

Laglig grund för vårt hanterande av din personliga data är utförandet av vårt avtal i enlighet med Art. (1) GDPR (där vi fastställer en affärsförbindelse direkt med dig som kund) eller vårt legitima intresse i att uppfylla vårt avtal med det företag du representerar (vår kund) enligt Art. 6 (1) i GDPR.

Vi samlar in din personliga data antingen direkt via det formulär du fyller i vid ansökan om behörighet till vår webshop, eller via den person vår kundadministratör auktoriserat att administrera det företag du representerar i vår webshop (kundadministratör).

Hanterande av personlig data

Vi använder oss av en tredjepartstjänst för att driva och underhålla vår CVS kundportal. Denna tredje part hanterar din personliga data enkom för att möjliggöra de tjänster vi beställt av dem. Tredje part inom EU omfattas även de av GDPR. Om vi anlitar tredje part placerad utanför EU garanterar vi att de tillämpar dataskyddsprinciper i enlighet med EU's standardavtalsklausuler (kopia kan skickas på begäran).

Viss personlig data kan göras tillgänglig även för andra tredje parts företag, t.ex. speditörer och fraktbolag.

Avlägsnande av personlig data ur vår databas

Vi lagrar din personliga data för att göra det möjligt för dig att använda vår webshop. Vi raderar din personliga data så snart en förfrågan om att avsluta ditt konto inkommer från din kundadministratör, eller om det underliggande kontraktet mellan det företag du representerar och Knorr-Bremse upphör att gälla.

Din kundadministratör kan närsomhelst begära att ditt konto avslutas. Om det finns laglia krav på oss att lagra din personliga data under viss tid efter kontots avslutande kommer vi att radera din data först då denna tidsperiod är utgången.

Kakor

Kakor är små textfiler som lagras i din dator och sparas av din webläsare. Vi använder kakor för att göra ditt användande av vår webshop så smidigt som möjligt. De kakor vi använder lagrar ingen personlig data. De är sessionskakor som raderas efter avslutat besök i webshopen.

Dina rättigheter

Om du vill att vi avslutar ditt konto eller kompletterar din personliga data, ber vi dig kontakta din kundadministratör.

Utöver detta har du oxå rätt att:

  • Se en sammanställning över den personliga data vi har lagrat om dig;
  • Korrigera felaktig eller ofullständig data;
  • Få din personliga data raderad;
  • Begränsa hanteringen av din personliga data;
  • Få tillsänt den personliga data vi har lagrat om dig i ett maskinläsbart format som sedan kan sändas vidare till annan part;
  • Avstå från vår hantering av din personliga data.

Om du har gett oss tillstånd att hantera din personliga data kan du ändå dra tillbaka detta tillstånd närhelst du vill. Detta tillbakadragande påverkar dock inte lagligheten i medgivandet innan det drogs tillbaka.

Även om vi enbart hanterar din personliga data i avseende att genomföra våra lagenliga intressen, har du ändå rätt protestera mot denna hantering när som helst baserat på din enskilda situation. Vi kommer då genast att upphöra med att hantera din personliga data såvida vi inte kan påvisa övertygande och lagstadgade skäl, som övertrumfar dina skäl, rättigheter och friheter. Vi är då berättigade till fortsatt sådan hantering av din personliga data för att säkerställa, utöva och försvara dina lagstadgade krav.

Om du har frågor kring personlig integritet i vår kundportal, eller om du vill använda dig av dina rättigheter som föremål för datainsamling, vänligen kontakta oss på privacy@knorr-bremse.com privacy@knorr-bremse.com.

"Vi tar dina förfrågningar på största allvar och kommer att göra allt för att lösa eventuella problem eller önskemål. Utöver detta har du rätt att, närsomhelst, anmäla ev klagomål till lämplig kompetent dataskyddsmyndighet. I Sverige görs sådan anmälan till: Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm