Přeskočit k obsahu Přeskočit k navigačnímu menu
Nyní nemůžete odeslat objednávku, prosímKontaktujte nás pro další asistenci
Spinner

Prohlášení o ochraně soukromí
zákaznického portálu Knorr-Bremse CVS

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Společnost Knorr-Bremse proto zpracovává vaše osobní údaje v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) EU a dalších platných zákonů o ochraně údajů a bezpečnosti údajů.
Toto prohlášení o ochraně soukromí uvádí podrobnosti o tom, jak zpracováváme osobní data při využívání Knorr-Bremse CVS zákaznického portálu našimi zákazníky. Pro detaily, jakým způsobem jsou osobní data zpracována během návštěvy našeho webu, prosím nahlédněte do webového prohlášení ochrany soukromí.

Správce dat

Správcem v souladu se zákonem o ochraně údajů je

Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH
Moosacher Str. 80
80809 Munich
Phone: +49 89 3547-0
Email: info@knorr-bremse.com

Contact Details of the Data Protection Officer:

Corporate Data Protection Officer
Moosacher Str. 80
80809 Munich
Email: dataprotectionofficer@knorr-bremse.com

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout k využívání náš webshop k nákupu a objednávání zboží jménem vaší organizace.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je plnění naší smlouvy v souladu s čl. (1) b GDPR (kde jsme uzavřeli kupní smlouvu přímo s vámi jako naším zákazníkem) nebo náš oprávněný zájem na plnění naší smlouvy s vaší organizací (naším zákazníkem) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Vaše osobní údaje shromažďujeme buď přímo od vás prostřednictvím vaší registrace ve Webshopu, nebo prostřednictvím osoby pověřené naším zákazníkem pro správu vaší organizace v rámci Webshopu (Zákaznický administrátor).

Zveřejnění a přenos osobních údajů

Poskytovatele služeb využíváme k provozování a podpoře zákaznického portálu CVS a ke zpracování vašich osobních údajů pouze za účelem poskytování těchto služeb. Pokud se tito poskytovatelé služeb nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor, zajišťujeme odpovídající úroveň ochrany údajů uzavřením standardních smluvních doložek EU (kopie je k dispozici na vyžádání) s těmito poskytovateli.

Můžeme také poskytnout vaše osobní údaje třetím stranám, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy s vaší organizací, např. přepravní nebo logistické společnosti.

Vymazání dat

Vaše osobní údaje ukládáme, abychom vám umožnili používání našeho webshopu. Vaše osobní údaje smažeme, pokud váš zákaznický administrátor požádá o vymazání vašeho účtu nebo o ukončení smlouvy s vaší organizací.

Váš zákaznický administrátor může kdykoli požádat o vymazání vašeho účtu. Pokud právní závazky (např. Daňové nebo obchodní zákony) vyžadují, abychom vaše osobní údaje dále ukládali, budou vaše osobní údaje vymazány po uplynutí zákonné doby uchovávání.

Soubory cookie

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy ve vašem prohlížeči. Cookies používáme, abychom vám umožnili využívat funkce našeho webshopu. Soubory cookie, které používáme, neukládají žádné osobní údaje. Jedná se o relační cookies, které se na konci vaší návštěvy automaticky smažou.

Předmět ochrany dat

Pokud chcete, aby byl váš účet v našem Webshopu vymazán nebo byly změněny vaše osobní údaje, obraťte se na svého zákaznického administrátora.

Dále máte právo na:

  • přístup k vašim osobním údajům;
  • oprava nesprávných nebo neúplných údajů;
  • vymazání vašich osobních údajů;
  • omezení zpracování vašich osobních údajů;
  • právo na příjem vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na přenos těchto údajů jinému správci;
  • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním

Pokud zpracováváme vaše údaje za účelem sledování našich oprávněných zájmů, máte právo proti takovému zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Poté již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Budeme oprávněni pokračovat ve zpracování, které slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně našich právních nároků.

Pokud máte dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva jako subjektu údajů, kontaktujte nás na adrese privacy@knorr-bremse.com.

Vaše žádosti bereme velmi vážně a zavázali jsme se zabývat všemi Vašimi námitkami. Máte nicméně právo kdykoli podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů. V Bavorsku je příslušným orgánem pro ochranu údajů Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach.